Thủ tục kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện của lĩnh vực xây dựng. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng là gì? Nhà An Khang sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc này ngay sau đây.

1. Thủ tục kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng đối với cá nhân hành nghề độc lập

Cá nhân hành nghề độc lập kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.1. Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề

Cá nhân hành nghề độc lập sẽ đăng ký các lĩnh vực phù hợp. Chỉ khi đăng ký, cá nhân hành nghề độc lập mới được thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ của mình.

1.2. Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện

Chứng chỉ hành nghề là điều kiện bắt buộc để có thể kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng đối với cá nhân hành nghề độc lập.

– Điều kiện xem xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

* Hạng I:

Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành:

+ Ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

+ Hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện; quy hoạch xây dựng vùng huyện; hoặc quy hoạch chung.

* Hạng II:

Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành

+ Ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt

+ Hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

* Hạng III:

Đã tham gia thiết kế bộ môn chuyên ngành

+ Ít nhất trong 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt

+ Hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

– Phạm vi hoạt động

Hạng I: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng.

Hạng II: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hạng III: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thủ tục kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng
Thủ tục kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

2. Thủ tục kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng đối với tổ chức

Tổ chức kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

2.1. Có đủ điều kiện năng lực lập thiết kế quy hoạch xây dựng phù hợp

Điều kiện năng lực thiết kế quy hoạch xây dựng như sau:

– Tổ chức lập quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực:

* Hạng I:

+ Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận khi đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch; chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị; và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch

+ Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện; quy hoạch xây dựng vùng huyện; hoặc quy hoạch chung.

* Hạng II:

+ Cá nhân có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận khi đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch; kinh tế đô thị; và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch

+ Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền; và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền; và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

* Hạng III:

+ Cá nhân có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận khi đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch; kinh tế đô thị; và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch.

– Phạm vi hoạt động

+ Hạng I: Được lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng.

+ Hạng II: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Hạng III: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với từng loại quy hoạch xây dựng

Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch sẽ phải đáp ứng các điều kiện và phạm vi hoạt động đã nêu ở Mục 1.2. Khi đó sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề. Đây là một trong những điều kiện bắt buộc để có thể thực hiện kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng.

Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựngĐể tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Nhà An Khang để biết thêm thông tin chi tiết hơn.