Lập F/S Nghiên Cứu Khả Thi

Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) là tài liệu thể hiện các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ hiệu quả và khải thi của việc đầu tư xây dựng theo một phương án thiết kế được lựa chọn, làm cơ sở để quyết định đầu tư. Sau đây là những điều bạn cần chú ý khi lập F/S (nghiên cứu khả thi).

Khi tiến hành xây dựng công trình nào đó, người tiếp nhận dự án phải tiến hành báo cáo những nghiên cứu khả thi trong quá trình đầu tư xây dựng dự án.

Theo quy định của Luật xây dựng năm 2014 điều 54 về những nội dung cần báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Theo đó, nhà đầu tư phải thiết kế cơ sở đượclapaj để có thể đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án đó. Đặc biệt, phải đảm bảo sự đồng bộ giữa các công trình xây dựng khi đưa vào khải thác sử dụng.

lap fs nghien cuu kha thi 01

Các bản vẽ thiết kế phải thể hiện các nội dung sau:

 – Vị trí xây dựng, các hướng tuyến công trình, các danh mục, quy mô hay loại, cấp công trình phảo thuộc tổng mặt bằng xây dựng.

– Phương án kỹ thuật, công nghệ và các thiết bị phải được lựa chọn.

– Đưa ra những giải pháp về mặt bằng, kiến trúc, mặt cắt công trình, kích thước và kết cấu chính của một công trình xây dựng.

– Các giải pháp về vật liệu xây dựng, ước tính chi phí vật liệu và các khoản chi cần thiết cho từng công trình.

– Các phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật ở trong và ngoài công trình, hay các giải pháp về phòng cháy chữa cháy, nổ,…

– Quy chuẩn kỹ thuật, những tiêu chuẩn được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để có thể lập thiết kế cơ sở.

lap fs nghien cuu kha thi 02

 Các nội dung cần thiết khác khi lập F/S (nghiên cứu khả thi) đầu tư xây dựng:

– Chủ trường đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng công trình, địa điểm, diện tích sử dụng đất cũng như quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng công trình.

lap fs nghien cuu kha thi 03

– Đảm bảo các yếu tố cần thiết để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, sử dụng lao động, tiêu thụ sản phẩm, thời gian thực hiện, các phương án để giải phóng mặt bằng xây dựng, các phương án tái định cư, tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường.

lap fs nghien cuu kha thi 04

– Bảo vệ cảnh quan môi trường, an toàn xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các nội dung cần thiết khác.

– Tổng chi phí xây dựng công trình, huy động vốn, tiến hành phân tích tài chính, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của công trình.

Trên đây là những điều bạn lưu ý kho tiến hành lập F/S (nghiên cứu khả thi) xây dựng công trình. Để biết thêm chi tiết, bạn hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH thiết kế – xây dựng Nhà An Khang

Hotline: 0943 751 522

Website: https://thietkequyhoach.com