Các Bước Lập Hồ Sơ Lựa Chọn Chủ Đầu Tư

Sau đây là trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

– Các nhà đầu tư nếu có nhu cầu tham gia đấu thầu dự án phải đến trực tiếp Sở Xây dựng để được hướng dẫn các thủ thục lập hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư hoặc có thể tìm hiểu thông qua trang web của UBND tỉnh hoặc của Sở xây dựng tỉnh.

– Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày công bố khai trương chương trình xây dựng nhà ở, nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên phải có văn bản gửi đến Sở Xây dựng đăng ký làm chủ dự án đầu tư. Đồng thời thông báo đến các nhà đầu tự để họ chuẩn bị hồ sơ dự thầu và báo cáo với UBND tỉnh về việc tổ chức buổi đấu thầu.

lap ho so lua chon chu dau tu 01

– Nhà đầu tư tiến hàng mua hồ sơ để mời thầu, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ dự thầu đi kèm với kinh phí. 20 ngày là thời hạn tiếp nhận hồ sơ. Đây được xem là một trong những bước quan trọng khi tiến hàng lập hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư dự án.

–  Đối với các dự án có thuộc quyền đầu tư của UBND huyện thì khi hết thời hạn công bố thông tin, UBND tỉnh phải có trách nhiệm lấy ý kiến chấp thuận của UBND cấp huyện. 30 ngày là thời hạn UBND tỉnh gửi lấy ý kiến và UBND huyện có văn bản chấp thuận.

lap ho so lua chon chu dau tu 02

– Sau khi nhận được hồ sơ dự thầu, Sở Xây dựng phải trình UBND tỉnh thành lập một tổ chuyên gia có sự tham dự của các đại diện sở như: Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính lựa chọn chủ đầu tư, bạn hàng cụ thể quy định về tổ chức đấu thầu cũng như quy chế làm việc của các Tổ chuyên gia, chấm điểm với từng hồ sơ mời thầu,…

lap ho so lua chon chu dau tu 03

– Tổ chuyên gia có văn bản thông báo kết quả cho Sở Xây dựng khi có kết quả đấu thầu. Đây là việc để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hàng quyết định lựa chọn chủ đầu tư cho dự án của mình.

lap ho so lua chon chu dau tu 04

– Cuối cùng, sở Xây dựng thông báo cho nhà đầu tư nào được lựa chọn làm chủ đầu tư cho dự án đó.

Các thức để thực hiện thủ tục hàng chính: Nộp hồ sơ trực tiếp kèm theo tờ đảm bảo dự thầu tại Sở Xây dựng – nơi có dự án phát triển nhà ở.

Sau khi hoàn thành bước lập hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư, các phần tiếp theo bạn cần thực hiện là chuẩn bị hồ sơ, lệ phí, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính,…