Quy định và ý nghĩa quy hoạch tỉ lệ 1/2000 là gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 và Khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng thì quy hoạch chi tiết đô thị gồm hai loại là quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Khái niệm quy hoạch 1/2000

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 là bản đồ không gian, kiến ​​trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng, quy hoạch giao thông, sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật cơ điện. Sau khi quy hoạch chi tiết của dự án tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật vào quy hoạch chung của khu vực.

Giai đoạn này thực chất là quy hoạch định hướng cho toàn bộ đô thị (khu công nghiệp, khu xuất khẩu, khu dân cư, khu du lịch …) nhằm mục đích quản lý xây dựng.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giúp xác định mạng lưới đường và quy hoạch sử dụng đất (bao gồm các chỉ tiêu về tính chất của đường như: diện tích đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao …) tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu , chỉ giới đường đỏ …)

Ở giai đoạn này của quy hoạch không có thiết kế chính thức cho bất kỳ công trình kiến ​​trúc cụ thể nào.

Quy hoạch 1/2000 là cơ sở để triển khai quy hoạch 1/500 và chấp thuận cấp phép xây dựng cho dự án.

Đơn vị thực hiện quy hoạch 1/2000

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thường do địa phương thực hiện. Tuy nhiên, nếu dự án mới trong khu vực thì nhà đầu tư phải thực hiện và lập quy hoạch 1/2000 theo văn bản chấp thuận chủ trương.

Sau khi quy hoạch của dự án được phê duyệt, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật quy hoạch chung của khu đô thị đó.

Thời gian quy hoạch 1/2000 là bao lâu?

Sau khi hoàn thành việc thực hiện quy hoạch 1/2000, chủ đầu tư dự án cần được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong thời hạn 20 ngày. Sau đó, cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc điều chỉnh và cập nhật quy hoạch chung của khu vực.

Kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng thời gian thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khoảng 4 – 6 tháng.

Quy định và ý nghĩa quy hoạch tỉ lệ 1/2000 là gì?

Có được xây dựng nhà ở trên đất thuộc quy hoạch 1/2000?

Các lô trong khuôn khổ quy hoạch 1/2000 theo quy hoạch chung của địa phương là các lô có mục đích phát triển đô thị. Mua đất theo quy hoạch này bạn được phép xây dựng công trình trên đất nhưng khi xây dựng bạn phải tuân thủ mọi quy định chung của nhà nước không mâu thuẫn với nội dung quy hoạch đã được phê duyệt.

Nếu lô đất quy hoạch 1/2000 nằm trong quy hoạch khu dân cư thì bạn có thể xây nhà trên lô đất đó. Tương tự, nếu đất thuộc quy hoạch khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất thì được phép xây dựng nhà máy, xưởng trên đất đó.

Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định mua đất, người mua cần tìm hiểu rõ mình mua đất để làm gì, xây nhà trên đất để chọn được mảnh đất thuộc quy hoạch 1/2000 phù hợp với mục đích xây nhà.

Đất quy hoạch 1/2000 có nên mua?

Theo quy định hiện hành, nhà nước sẽ thu hồi đất trong vòng 5 năm kể từ khi công bố công khai quy hoạch 1/2000 để thực hiện quy hoạch. Trong trường hợp này, nhà nước không hỗ trợ hoặc bồi thường cho các công trình mới xây dựng trong khu vực quy hoạch / lộ giới.

Nếu sau 5 năm nhà nước mới thực hiện quy hoạch thì hỗ trợ, bồi thường cho người bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu bạn xây nhà trên đất sau khi đã công bố quy hoạch thì sẽ không được cấp giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục sử dụng tạm thời tài sản, nhà ở này trước khi có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Kể từ khi công bố quy hoạch, người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất và thực hiện các quyền hợp pháp đối với đất với điều kiện Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa có quy hoạch hàng năm.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất thuộc quy hoạch. Trong thời gian này, người sử dụng đất vẫn được thực hiện các quyền của mình, nhưng không được phép xây dựng nhà ở, trồng cây lâu năm. Muốn cải tạo, sửa chữa nhà cần có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Vậy đất quy hoạch 1/2000 có nên mua không? Sau những phân tích trên, tùy vào từng thời điểm cũng như tình hình thực tế của từng người, từng khu vực mà quyết định có nên mua đất xây dựng hay không. Loại đất quy hoạch này thực sự có thể được đầu tư, mua và bán. Vấn đề là bạn cần nghiên cứu kỹ các yêu cầu pháp lý hiện hành có liên quan.