Home > Lập Dự Án Đầu Tư > Lập Dự Án Đầu Tư Và Quy Hoạch

Lập Dự Án Đầu Tư Và Quy Hoạch

Thiết kế quy hoạch

 1. Quy hoạch xây dựng vùng;
 2. Quy hoạch xây dựng đô thị, bao gồm quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và xây dựng chung đô thị.
 3. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Bao gồm:

 • Thiết kế quy hoạch chung;
 • Thiết kế quy hoạch chi tiết;
 • Thiết kế quy hoạch khu nhà ở, các khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí,…
 • Thiết kế khu nhà ở gia đình, sân vườn tiểu cảnh… ;
 • Thiết kế cảnh quan;
 • Thiết kế kiến trúc;
 • Thiết kế san nền;
 • Thiết kế hạ tầng kỹ thuật thoát nước, cấp điện nước,…

Và một số công việc khác,…

lap du an dau tu 01

Lập dự án đầu tư

 1. Thuyết minh dự án

– Nêu rõ mục tiêu đầu tư, chọn địa điểm xây dựng, cũng như nhu cầu sử dụng đất và một số yếu tố đầu vào khác

– Xác định quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình gồm công trình chính, công trình phụ và một số công trình khác.

– Các giải pháp thực hiện:

– Giải phóng mặt bằng, tái định cứ và hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

– Khai thác dự án và sử dụng lao động

– Phân đoạn, tiến độ thực hiện, cũng như các hình thức quản lý dự án.

lap du an dau tu 02

 1. Thiết kế cơ sở

Được thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, nhằm đảm bảo các thông số kỹ thuật phù hợp với các tiêu chuẩn được áp dụng, làm căn cứ để triển khai các bước tiếp theo.

lap du an dau tu 03

Phần thuyết minh

 • Tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế quy hoạch, vị trí, quy mô xây dựng công trình, kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc sự án với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
 • Phương án công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ
 • Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc
 • Phương án kết cấu chính và hệ thống kỹ thuật
 • Phương án môi trường, phòng cháy chữa cháy

lap du an dau tu 04

Phần bản vẽ thiết kế:

 • Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình
 • Bản vẽ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ
 • Bản vẽ kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc

Bản vẽ phương án kết cấu chính và hệ thống kỹ thuật,..

Xem Thêm Nhà Đẹp

Quy trình thiết kế quy hoạch

Bạn tìm đến một công ty thiết kế để nhờ tư vấn thiết kế hồ ...