Home > Lập Dự Án Đầu Tư

Lập Dự Án Đầu Tư

Lập dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời dài. Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Quy trình thiết kế quy hoạch

Bạn tìm đến một công ty thiết kế để nhờ tư vấn thiết kế hồ sơ bản vẽ cho dự án của mình, nhưng lại băn khoăn không biết quy trình làm việc của họ gồm những gì? Nay Nhà An Khang sẽ tư vấn cho bạn quy trình làm ...

Xem Tiếp »

Nội dung hồ sơ bản vẽ

Hồ sơ bản vẽ cần những nội dung gì? Sau đây Nhà An Khang xin tư vấn cho các bạn những nội dung cần thiết để hoàn thành một bộ hồ sơ bản vẽ hoàn chỉnh. 1. Hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch – Sơ đồ vị trí ...

Xem Tiếp »

Lập F/S Nghiên Cứu Khả Thi

lap fs nghien cuu kha thi 01

Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) là tài liệu thể hiện các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ hiệu quả và khải thi của việc đầu tư xây dựng theo một phương án thiết kế được lựa chọn, làm cơ sở để quyết định đầu ...

Xem Tiếp »

Lập Dự Án Đầu Tư Và Quy Hoạch

lap du an dau tu 01

Thiết kế quy hoạch Quy hoạch xây dựng vùng; Quy hoạch xây dựng đô thị, bao gồm quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và xây dựng chung đô thị. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Bao gồm: Thiết kế quy hoạch chung; Thiết kế quy ...

Xem Tiếp »